LZAFA – Bulgarian AirFiels Award

КАКВО Е LZAFA?

LZAFA е дипломна програма, създадена с цел да привлече интереса на радиолюбителите към установяване на двустранни радиовръзки и наблюдения с радиостанции, работещи от районите на летищата и принадлежащите им територии в пределите на малките квадрати на QTH-локатора, намиращи се на територията на Република България. Програмата LZAFA е на база условието за провеждане и потвърждаване на QSO с най-голямо количество райони на летища в България. Предвиден е квалификационен (базов) диплом, 4 лепенки към него и плакетка.

За диплом LZAFA се зачитат летища, както действащи, така и недействащи, с изкуствено или грунтово покритие, притежаващи четирибуквен индекс по ICAO. Идентификаторите, както и наименованията на летищата могат да се предават в ефир и да се указват на QSL картичките. В програмата са включени 70 летища на Република България.

За изпълнение на дипломната програма LZAFA се зачитат връзките проведени от 01.07.2016 година.