YUAFA – Serbian AirFields Award

YUAFA je program osvajanja diploma, pokrenut s ciljem popularizacije radio amaterizma putem ostvarivanja dvostranih veza sa radio amaterima i radio stanicama koje rade iz rejona aerodromnih polja i teritorija koja pripadaju aerodromima, a nalaze se u malom polju QTH-lokatora. Ovim programom su obuhvačeni svi aerodromi, ne samo oni koji su u upotrebi, a i oni koji su nekad imali oznake po sistemi ICAO, a takođe i sportski i poljoprivredni aerodromi. Program diploma YUAFA je osnovna na dvostranoj, potvrđenoj, vezi (takođe važe i za prijemne radio amatera). Trenutno postoje kvalifikaciona (osnovna) diploma, 4 nalepnice za diplomu i dve visoke nagrade “Honor Roll” i “Honor Roll br.1” (YUAFA TROPHY za aktivatore), takođe i plakete.